ดาวเทวดาที่ทำให้มีชื่อเสียงคับฟ้า
โหงวเฮ้งแบบโหราศาสตร์ไทย
จริงๆ ตัวฉันเกิดกี่โมง?
ดาว Bacchus และดาว Chiron
ดวงจันทร์ :: ตอนที่ 1 - ดูโชค+เคราะห์ใหญ่
ดวงจันทร์ :: ตอนที่ 2 - ดูดีๆ ก่อนแต่ง....
โหราศาสตร์แบบนิรายนะ และสายนะ
48 กลุ่มดาวทอเลมี
27 กลุ่มดาวที่ซ่อนใน 12 ราศรี
คนที่ชะตาชีวิตไม่ปกติ
ตำแหน่งต่างๆที่ทำให้ดวงดาวทรงอิทธิพล
คนที่ดวงชาตาที่เอื้ออำนวยให้สำเร็จในชีวิต
การหาฤกษ์บน
การหาฤกษ์ล่าง(1)
การหาฤกษ์ล่าง(2)
การหากาลโยค
ข้อเสียของคนแต่ละราศรี
วิธีหาขี้แมงวัน/ไฝ/ปานในร่างกา
วิธีดูเนื้อคู่, ลักษณะนิสัยรัก
โหราศาสตร์ 13 ราศรี แบบมิ้มเฒ่า
ดวงดาวดู ปาก...ใจ
ตรียางค์พิษ
กว่า....จะตั้งดวงเมืองกันได้ กว่า....จะมีประเทศไทยทุกวันนี้
พ.ศ.2563 สงคราม + การก้าวกระโดดแห่งวิทยาการ
ข้างขึ้น-แรม บอกชีวิตรัก
ชาย-หญิงที่ไม่ควรแต่งงานกัน
เปิดกรรมด้วยโหราศาสตร์