วิเคราะห์ชื่อ-สกุล ท/E, ทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ทะเบียนบ้าน, เลขโทรศัพท์
      กำลังชื่อ       กำลังนามสกุล       English       อายตนะหก       หลาวเหล็ก       ราศรีเกิด       ดวงเกิด

          ชื่อ/เบอร์/เลข/ฯลฯ      นามสกุล      

          เกิด วันที่   เดือน   พ.ศ.      เวลาเกิด : น.

          ตรงกับ  ยามอัฏกาล   ลัคนา

กำลัง บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี หลาวเหล็ก อายตนะ
ความหมายจากกำลังชื่อ ความหมายจากกำลังนามสกุล


ความหมายจากผลรวมกำลังชื่อ+สกุล


อิสีณาม
ตนุ กฏุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ มรณะ ศุภะ กัมมะ ลาภะ วินาสน์
                                                           
กำลังอิสีณามเล็ก กำลังอิสีณามใหญ่


พลังเงา (สิ่งที่สะท้อนกลับมา)


 

     ทศากลุ่มอักษร
     บริวาร = บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
     อายุ = ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
     เดช = เสน่ห์ อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
     ศรี = หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
     มูละ = หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
     อุตสาหะ = ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
     มนตรี = ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
     กาลกิณี = ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

     อายุตนะหก
     1 พ่อ = เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้าง มีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
     2 แม่ = รักใคร่ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
     3 คนรับใช้ = ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
     4 คนบ้า = มักจิตใจไม่สงบ ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
     5 ยักษ์ = มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนดดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ
     6 ราชินี = มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก
     7 ปุโรหิต = มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูด การจาพูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป มักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
     8 เจ้านายคน = มีบารมี เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
     9 พระราชา = ให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลมีอำนาจบารมี เมตตาธรรม แผ่ไปโดยทั่วถึง ผู้คนทั้งใกล้ไกล รักเคารพยำเกรง ต้องพึ่งบารมี ชีวิตจะประสบความสำเร็จจิตใจผ่องแผ้ว ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดีที่สุดในหลักอายตนะหก

     ภพ
     ภพที่ 1 ตนุ = ตัวเรา(สุขภาพ, ศักยภาพ, บารมี) สิ่งรอบตัว คนรอบตัว
     ภพที่ 2 กฏุมภะ = เงิน, ทรัพย์ รายรับ, รับเข้ามา
     ภพที่ 3 สหัชชะ = การสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) เดินทาง เอกสาร คนรอบตัว(เช่นเพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทำงาน ญาติพี่น้อง) ชื่อเสียง
     ภพที่ 4 พันธุ = ทรัพย์ใหญ่(เช่น บ้าน รถ ที่ดิน ฯลฯ) ผู้ใหญ่ คนในครอบครัว
     ภพที่ 5 ปุตตะ = บุตร หลาน เด็ก ลูกน้อง คนต่ำชั้นต่ำศักดิ์กว่า ความสุขสำราญใจ การเสี่ยงโชค
     ภพที่ 6 อริ = สุขภาพ/โรคภัย ปัญหาอุปสรรค ศัตรู เงิน+งาน
     ภพที่ 7 ปัตนิ = คู่ครอง คู่หู หุ้นส่วน การทำเพื่อผู้อื่น การพึ่งพา เพศตรงข้าม ผลในช่วงท้าย
     ภพที่ 8 มรณะ = ตาย พลัดพราก สูญเสีย อุบัติเหตุ ป่วยแสดงอาการ จบสิ้นสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ ปรึกษา
     ภพที่ 9 ศุภะ = สติสัมปชัญญะ ความเจริญก้าวหน้า สมหวัง ทางไกล ศาสนา มีอำนาจ/เป็นใหญ่
     ภพที่ 10 กัมมะ = งาน
     ภพที่ 11 ลาภะ = เงินก้อน โชคลาภ การช่วยเหลือ(เราช่วยเขา หรือเขาช่วยเรา)
     ภพที่ 12 วินาสนะ = ซ่อนเร้น นินทา ใส่ร้าย คดีความ กักขัง ขโมย โจร อุบัติเหตุ ปุ๊บปั๊บ ไม่คาดคิดมาก่อน ซ่อมแซม มือสอง